Polityka Prywatności

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych www.ArturBucholc.pl oraz www.AngielskiKrótkoiNaTemat.pl i subdomen zwanych dalej Serwisem. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator MrAngielski.pl Edukacja, 62-235 Trzemżal 29

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (danej przeglądarki internetowej). Przykłądowo:

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej operatora Serwisu.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej operatora Serwisu oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Polityka prywatności:

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest MrAngielski.pl Edukacja z siedzibą pod adresem: 62-235 Trzemżal 29, NIP: 557-104-45-65. Dane osobowe zbierane przez MrAngielski.pl Edukacja są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.2. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.

1.3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.

2. Dane Osobowe

2.1. MrAngielski.pl Edukacja przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez MrAngielski.pl Edukacja w ramach www.ArturBucholc.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług MrAngielski.pl Edukacja

2.2. MrAngielski.pl Edukacja może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych MrAngielski.pl Edukacja, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.

2.3. MrAngielski.pl Edukacja wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych MrAngielski.pl Edukacja zalicza: dane osobowe adres email, imię (newsletter), dane niezbędne do dokonania zakupu w sklepie internetowym dostępnym w Serwisie oraz, w przypadku dokonania zakupu produktu fizycznego, dane niezbędne do wysyłki.

2.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez MrAngielski.pl Edukacja jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

a. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,

b. realizacji zamówień na Produkty i usługi MrAngielski.pl Edukacja,

c. reakcji na informacje przesłane MrAngielski.pl Edukacja z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

d. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),

e. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług MrAngielski.pl Edukacja oraz Produktów i usług partnerów handlowych MrAngielski.pl Edukacja, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

2.5. Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.

2.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

2.7. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez MrAngielski.pl Edukacja.

2.8. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2.9. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez MrAngielski.pl Edukacja będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

2.10. MrAngielski.pl Edukacja będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez MrAngielski.pl Edukacja, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń MrAngielski.pl Edukacja.

2.11. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

2.12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług MrAngielski.pl Edukacja, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.ArturBucholc.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

a. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.ArturBucholc.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

b. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.ArturBucholc.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.ArturBucholc.pl.

2.13. W przypadku uzyskania przez MrAngielski.pl Edukacja wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.ArturBucholc.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MrAngielski.pl Edukacja może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

2.14. Dane osobowe przechowywane są przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.ArturBucholc.pl i jej poddomen

3.1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.ArturBucholc.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego

4.1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.ArturBucholc.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

5.1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do MrAngielski.pl Edukacja i dostępnych na www.ArturBucholc.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

5.2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala MrAngielski.pl Edukacja zwracać się do czytelników po imieniu.

6. MrAngielski.pl Edukacja z zachowaniem należytej staranności powierza wybrane dane osobowe Klienta następującym podmiotom:

  • home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 (serwer i poczta e-mail),
  • UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa (dostawca systemu mailingowego)
  • IFirma SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, Nr KRS: 0000281947  (wystawianie dowodów zakupu w sklepie internetowym Serwisu)
  • Google Ireland Ltd. Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland IE6388047V (poczta Gmail).

7. Zamawianie usług i produktów

7.1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MrAngielski.pl Edukacja za pośrednictwem www.ArturBucholc.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

7.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług MrAngielski.pl Edukacja (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług MrAngielski.pl Edukacja oraz partnerów handlowych MrAngielski.pl Edukacja)

7.3. MrAngielski.pl Edukacja zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług MrAngielski.pl Edukacja.

7.4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.ArturBucholc.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów MrAngielski.pl Edukacja i www.ArturBucholc.pl.

7.5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.ArturBucholc.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

8. Jawne Dane Osobowe

8.1. Dane osobowe podane na serwisach należących do MrAngielski.pl Edukacja przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

8.2. MrAngielski.pl Edukacja nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

9. Inne formularze

9.1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do MrAngielski.pl Edukacja i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez MrAngielski.pl Edukacja nie podlegają Polityce Prywatności.

10. Partnerzy

10.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do MrAngielski.pl Edukacja. Przekazywanie danych podmiotom trzecim MrAngielski.pl Edukacja nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

10.2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

10.3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Zmiany Polityki Prywatności

11.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

11.2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: MrAngielski.pl Edukacja nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do MrAngielski.pl Edukacja serwisu i newsletterów.

Bądź pewien, że bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało: kontakt (małpeczka) arturbucholc.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie strony, funkcje społecznościowe, analizę ruchu na stronie i prowadzenie działań marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?